Zasiedzenie jako forma nabycia własności.

Zasiedzenie Jak i kiedy można zasiedzieć nieruchomość? Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie nieruchomości to nabycie jej własności poprzez faktyczne i długotrwałe posiadanie. „Zasiedzieć” można zarówno nieruchomość lokalową, budynkową i najczęściej gruntową. Zasiedzenie nieruchomości będzie oznaczało, iż zostaniemy prawowitym właścicielem zasiedzonej nieruchomości. Jakie warunki należy spełnić aby zasiedzieć nieruchomość? W pierwszej kolejności należy rozważyć czy zasiedzenie[…]