Windykacja należności – zleć pozew przez internet

Płynność finansowa każdego przedsiębiorstwa zależy od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Kancelaria oferuje usługi w zakresie form zabezpieczania wierzytelności już na etapie zawierania umów jak również skuteczną windykację należności przez doświadczony zespół radców prawnych.
CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE
 • prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przedsądowych
 • zabezpieczanie roszczeń przed wszczęciem postępowania
 • ujawnianie dłużnika w rejestrze dłużników
 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie ugód i porozumień w zakresie spłaty zadłużenia
 • monitorowanie ratalnej spłaty zadłużenia
 • ustalanie majątku dłużnika
 • prowadzenie spraw o zapłatę w zwykłym trybie sądowym, w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • prowadzenie spraw o zapłatę w trybie elektronicznego postępowania upominawczego przed E-Sądem w Lublinie
 • reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania sądowego
 • opracowanie i kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika
 • reprezentowanie Klienta w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • monitoring postępowania komorniczego
 • prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu spółki
 • postępowania sądowe w razie wyzbywania się majątku przez dłużnika – skarga pauliańska

TRYBY WINDYKACJI SĄDOWEJ 

 • postępowanie przed sądem zwykłym
 • postępowanie przed E-Sądem w Lublinie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego

TERMINY WINDYKACJI 

 • podjęcie czynności na etapie przedsądowym – m.in. wezwanie do zapłaty – 2 dni robocze
 • wniesienie pozwu do sądu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego – 2 dni robocze
 • wniesienie pozwu do sądu w zwykłym trybie pisemnym – 4 dni robocze
 • złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika – 2 dni od dnia nadania klauzuli wykonalności

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

 • niższa opłata sądowa wynosząca 1,25% kwoty dochodzonego roszczenia (5% w zwykłym postępowaniu sądowym)
 • dotyczy spraw których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego
 • szybkość uzyskania nakazu zapłaty i klauzuli wykonalności
 • składanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych
 • stałe monitorowanie przebiegu sprawy przez radcę prawnego poprzez wgląd do elektronicznych akt postępowania sądowego

ZLECENIE KANCELARII WINDYKACJI 

 • przygotuj skany bądź kopie dokumentów które są podstawą dochodzonego roszczenia
 • umów się na spotkanie bądź skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie przesyłając dokumenty
 • radca prawny zweryfikuje zasadność dochodzonego roszczenia i wskaże tryb w którym może być ono dochodzone
 • podpisz pełnomocnictwo i dokonaj opłaty sądowej
 • pozew zostanie złożony w ciągu 2 dni roboczych
 • będziesz na bieżąco informowany o przebiegu sprawy

Napisz do nas i prześlij skany dokumentów na adres mailowy windykacja[at]kancelariapst.pl wraz z numerem telefonu. Oddzwonimy i udzielimy informacji o możliwości i wariantu dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. W przypadku chęci umówienia spotkania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 665-831-265.