E-sąd czyli elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU)

W dniu 1 stycznia 2010 r. doszło do zmian w procedurze cywilnej, dzięki którym możliwe stało się sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych za pośrednictwem „e-Sądu”. Skrót „e-Sąd” dotyczy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Wydział ten zajmuje się rozpoznawaniem spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj. Niezależnie od miejsca zamieszkania powoda,[…]