Zespół

Radosław Płaza, radca prawny magister prawa oraz magister ekonomii. Obronił prace magisterskie pt „Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej” oraz „Private banking and wealth management w rozwoju usług bankowych w Polsce”. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro” oraz „Matematyka w Finansach i Bankowości”. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Swoje doświadczenie w pracy prawnika zdobywał podczas studiów świadcząc pomoc prawną w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz praktykując w kancelariach radcowskich oraz adwokackich. W trakcie trwania aplikacji radcowskiej pracował w Asseco Poland S.A na stanowisku prawnika. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie zobowiązań, prawie administracyjnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym. W bieżącej działalności świadczy kompleksowe usługi prawne przedsiębiorcom działającym w branży budowlanej, informatycznej, transportowej. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2014 r. 

 

Mateusz Szetela, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Płaza Szetela Tutak. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo oraz Uniwersytetu Staffordshire Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Rz-976.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz prowadząc własną kancelarię. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie zobowiązań, prawie administracyjnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym. W bieżącej działalności świadczy kompleksowe usługi prawne przedsiębiorcom działającym w branży budowlanej, finansowej, IT. Uczestnik licznych kursów i szkoleń, jak również konferencji naukowych z zakresu prawa.

 

Paweł Tutak, radca prawny – magister prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego). Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, szeroko pojętym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów inwestycyjnych a także prawie kontraktów i umów. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywał w kancelariach radców prawnych. Po ukończeniu aplikacji pogłębiał swoją wiedzę i doświadczenie współpracując również z kancelariami adwokackimi.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych. W bieżącej działalności kompleksowo obsługuje m. in. podmioty z branży budowlanej oraz IT. 

 

Agnieszka Komórek – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych.

 

Radcowie prawni posiadają obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U.03.217.2135).