Zasiedzenie jako forma nabycia własności.

Zasiedzenie Jak i kiedy można zasiedzieć nieruchomość? Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie nieruchomości to nabycie jej własności poprzez faktyczne i długotrwałe posiadanie. „Zasiedzieć” można zarówno nieruchomość lokalową, budynkową i najczęściej gruntową. Zasiedzenie nieruchomości będzie oznaczało, iż zostaniemy prawowitym właścicielem zasiedzonej nieruchomości. Jakie warunki należy spełnić aby zasiedzieć nieruchomość? W pierwszej kolejności należy rozważyć czy zasiedzenie[…]

Faktura za wykonanie zlecenia transportowego w walucie Euro – jak dochodzić należności na drodze sądowej

Wielu przedsiębiorców decydując się na wykonanie usługi przewozu towaru na rzecz podmiotów trzecich nie zapoznaje się z warunkami zlecenia transportowego. W wielu przypadkach zlecenie takie wskazuje, iż faktura za transport ma zostać wystawiona w euro bądź w innej walucie. Po wykonaniu przewozu faktura zostaje wystawiona w walucie euro i przesłana do kontrahenta który tej faktury[…]