Windykacja należności – zleć pozew przez internet

Płynność finansowa każdego przedsiębiorstwa zależy od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. Kancelaria oferuje usługi w zakresie form zabezpieczania wierzytelności już na etapie zawierania umów jak również skuteczną windykację należności przez doświadczony zespół radców prawnych. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE prowadzenie z dłużnikiem negocjacji przedsądowych zabezpieczanie roszczeń przed wszczęciem postępowania ujawnianie dłużnika w rejestrze dłużników sporządzanie wezwań do zapłaty[…]

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tj. konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Przesłanką do oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, jest sytuacja w której dłużnik[…]

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Jeżeli Państwa nieruchomość została wywłaszczona a następnie cel wywłaszczenia nie został na nieruchomości zrealizowany, mogą Państwo domagać się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Na mocy przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. W myśl[…]

Windykacja należności w transporcie

Windykacja należności w transporcie W transporcie, podobnie jak w innych branżach przedsiębiorcy uchylają się od zapłaty należności za wykonane usługi. Powstające zatory płatnicze negatywnie wpływają na prowadzenie firmy przez przewoźników a niejednokrotnie sprawiają, że firma traci płynność finansową a w skrajnych przypadkach konieczne jest zamknięcie działalności. Jak odzyskać swoje należności? Wielu przedsiębiorców unika wypełniania dokumentów,[…]

E-sąd czyli elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. EPU)

W dniu 1 stycznia 2010 r. doszło do zmian w procedurze cywilnej, dzięki którym możliwe stało się sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych za pośrednictwem „e-Sądu”. Skrót „e-Sąd” dotyczy Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny. Wydział ten zajmuje się rozpoznawaniem spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj. Niezależnie od miejsca zamieszkania powoda,[…]