Sposoby rozliczeń

Kancelaria proponuje następujące formy współpracy:

Umowa zlecenia obsługi prawnej obejmująca wynagrodzenie ryczałtowe
– stała obsługa prawna która zostaje określona miesięczną stawką ryczałtową. Jest to kwota stała ustalona przez Strony niezależna od ilości i rodzaju spraw prowadzonych przez Kancelarię w danym miesiącu. Kwota jest negocjowana indywidualnie z Klientem. Ryczałt nie obejmuje kosztów wyjazdów, które są płatne dodatkowo przez Klienta. Kwota ryczałtu pozostaje do uzgodnienia stron w zależności od liczby zleceń kancelarii.

Umowa zlecenia obsługi prawnej obejmująca wynagrodzenie za ilość przepracowanych godzin

– wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości przepracowanych godzin w zakresie zleconych spraw. Umowa z Klientem obejmuje wynegocjowaną stawkę 1 godziny pracy prawnika. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje iloczyn przepracowanych godzin i uzgodnionej stawki godzinowej. Koszty wyjazdów są dodatkowo płatne przez Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy

– obejmuje ustaloną z Klientem kwotę za prowadzenie danej sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych

– Za prowadzenie spraw sądowych Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).