Zasiedzenie jako forma nabycia własności.

Zasiedzenie

Jak i kiedy można zasiedzieć nieruchomość?

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie jej własności poprzez faktyczne i długotrwałe posiadanie. „Zasiedzieć” można zarówno nieruchomość lokalową, budynkową i najczęściej gruntową.

Zasiedzenie nieruchomości będzie oznaczało, iż zostaniemy prawowitym właścicielem zasiedzonej nieruchomości.

Jakie warunki należy spełnić aby zasiedzieć nieruchomość?

W pierwszej kolejności należy rozważyć czy zasiedzenie nastąpi w dobrej czy w złej wierze. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż od tego zależy okres jaki jest niezbędny do zasiedzenia nieruchomości. Będzie to odpowiednio 20 lub 30 lat.

Dobra wiara.

Dobra wiara oznacza, iż posiadacz samoistny pozostaje w błędnym, lecz usprawiedliwionym przekonaniu, że to on jest właścicielem danej nieruchomości. W takiej sytuacji okres samoistnego posiadania będzie wynosił 20 lat.

Posiadaczem samoistnym w dobrej wierze będzie więc osoba która:

– korzysta z rzeczy i taktuje ją jako swoją własność i

– jest błędnie przekonana (lecz przekonanie jest usprawiedliwione okolicznościami), że nieruchomość należy do niej.

Zła wiara.

Zła wiara oznacza, iż posiadacz samoistny wie, lub z łatwością mógł się dowiedzieć, iż nieruchomość którą włada, jest cudzą własnością. W takim stanie rzeczy okres samoistnego posiadania do zasiedzenia nieruchomości będzie wynosił 30 lat.

Posiadaczem samoistnym w złej wierze będzie więc osoba która:

– korzysta z rzeczy i taktuje ją jako swoją własność i

– wie lub z łatwością może się dowiedzieć, iż nieruchomość nie należy do niej.

W praktyce oznacza to, iż posiadacz włada rzeczą ale wie (lub mógłby się dowiedzieć), iż nie jest właścicielem.

 

Zasiedzenie – czy trzeba składać wniosek do Sądu?

W przypadku chęci stwierdzenia zasiedzenia niezbędne jest uprzednie złożenie do Sądu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia.

Jeżeli jesteśmy więc posiadaczem samoistnym i stan ten trwa od 20 lat (dobra wiara) lub 30 lat (zła wiara) warto skierować wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Dzięki temu uregulujemy stan prawny i staniemy się prawowitymi właścicielami władanej nieruchomości. Dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomości.

Jeżeli chcą Państwo zlecić kancelarii prowadzenie sprawy o zasiedzenie proszę o kontakt pod numerem telefonu 665 831 265.