Faktura za wykonanie zlecenia transportowego w walucie Euro – jak dochodzić należności na drodze sądowej

Wielu przedsiębiorców decydując się na wykonanie usługi przewozu towaru na rzecz podmiotów trzecich nie zapoznaje się z warunkami zlecenia transportowego. W wielu przypadkach zlecenie takie wskazuje, iż faktura za transport ma zostać wystawiona w euro bądź w innej walucie. Po wykonaniu przewozu faktura zostaje wystawiona w walucie euro i przesłana do kontrahenta który tej faktury nie płaci. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie wówczas pytanie co dalej?

W takiej sytuacji powództwo winno zostać złożone do sądu powszechnego, jednak należy mieć na uwadze aby żądaną kwotę oznaczyć w euro zgodnie z wystawioną fakturą i warunkami zlecenia transportowego. Wartość przedmiotu sporu z kolei winna być przeliczona po kursie średnim NBP waluty na dzień złożenia pozwu. Tylko takie sformułowanie pozwu daje szanse powodzenia w procesie. Elektroniczne postępowanie upominawcze nie daje takiej możliwości gdyż przewiduje dochodzenie roszczenia które jest określone w złotówkach.  Nie ma możliwości w elektronicznym postępowaniu upominawczym złożenia pozwu w innej walucie niż złoty.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie odzyskiwania należności za transport towarów bez względu na rodzaj waluty w jakiej została wystawiona faktura VAT. Więcej informacji pod numerem telefonu 665831265.