Specjalizacje Kancelarii

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – kancelaria oferuje usługę windykacji należności zarówno w trybie zwykłym jak i w formie elektronicznego postępowania upominawczego. Szczegóły w zakładce windykacja. 

PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK – kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przekształceń spółek. 

PRAWO TRANSPORTOWE – oferta kancelarii jest ukierunkowana na dochodzenie roszczeń z tytułu transportu towarów niezależnie od waluty w jakiej została wystawiona faktura VAT. 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW – podstawowym obszarem działania Kancelarii jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej zapewniamy udzielanie bieżącej pomocy prawnej w prowadzeniu firmy ( w siedzibie Klienta, telefonicznie, mailowo) sporządzanie i analiza umów, negocjowanie umów z kontrahentami, uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych, reprezentowanie przed sądami, urzędami, kontrahentami, windykacja należności. 

PRAWO SPÓŁEK, OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK  – Kancelaria oferuje doradztwo prawne dotyczące prawa spółek handlowych, zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, reprezentację w ramach postępowań rejestrowych spółek, obsługę organów spółek, zmiany w umowach spółek, łączenie, podział, przekształcenia, likwidację spółek. 

PRAWO BUDOWLANE, OBSŁUGA PRAWNA FIRM BUDOWLANYCH – Kancelaria oferuje doradztwo dotyczące prawa budowlanego, reprezentowanie firm budowlanych, sporządzenie i negocjowanie umów, pozwy o zapłatę, kary umowne, zastępstwo procesowe. 

DOCHODZENIE NIENALEŻNIE POBRANYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI OPŁAT LIKWIDACYJNYCH działania Kancelarii zmierzają do przedsądowego polubownego zakończenia sprawy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Reprezentujemy Klientów w trakcie postępowań sądowych o zapłatę. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe pobrało Państwu opłatę likwidacyjną, opłatę warunkową bądź zaniżyło świadczenie wykupu z tzw „polisolokaty” czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i chcą Państwo odzyskać wpłacone pieniądze zapraszamy.

ODSZKODOWANIA – Ważnym obszarem działania kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeniowych zarówno w postępowaniu sądowym jak i pozasądowym.

PRZYGOTOWANIE UMÓW I ANALIZA RYZYK ZWIĄZANYCH Z PODPISANIEM UMOWY  –  Zajmujemy się przygotowaniem oraz analizą formalno – prawną umów przed ich podpisaniem, co pozwala wskazać klientowi ryzyka formalno-prawne związane z realizowaniem przedmiotowej umowy. Reprezentujemy Klienta również w trakcie negocjacji handlowych dotyczących zapisów umów, tak aby najpełniej zabezpieczyć interes  prawny Klienta. 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Kancelaria przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentuje osoby fizyczne w trakcie postępowania sądowego.

SUKCESJA PRAWNA FIRMY – Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie zabezpieczenia interesów właścicieli firm, podejmuje działania mające na celu przekazanie rodzinnego biznesu młodszemu pokoleniu za życia pokolenia starszego, przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, wprowadzenie członków rodziny do spółki, podział spółki, sprzedaż lub darowizna następcy prawnemu, planowanie sukcesji posiadanych udziałów lub akcji na wypadek śmierci.